Rozhodnutí vedení ČVS - Coronavirus

Rozhodnutí vedení ČVS
 
Na základě rozhodnutí a vyhlášení státních orgánů České republiky ze dne 10.03.2020, týkající se opatření vedoucí k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, rozhodlo vedení ČVS s účinností od 10.03.2020 od 18:00 hod. a to následovně:
1. Všechny soutěže ČVS budou probíhat bez účasti diváků, či jiné veřejnosti.
2. V soutěžích je nutné zajistit časovou návaznost tak, aby nedošlo k souběhu utkání více než 4 družstev na jednom sportovišti.
3. Všechny turnaje mládeže (mistrovské a nemistrovské soutěže ČVS) hrané formou turnajů za účasti více než 4 účastníků se odkládají na dobu neurčitou, případně do dalšího rozhodnutí ČVS.
ČVS žádá všechny své členy (fyzické i právnické osoby), aby v rámci svých aktivit zajistili dodržování a realizaci výše uvedených ustanovení tohoto rozhodnutí.
Dodržení výše uvedených opatření zajistí pořadatel příslušného utkání daný Rozpisem předmětné soutěže.
Výše uvedená opatření se můžou průběžně aktualizovat na základě rozhodnutí příslušných orgánů České republiky.
Toto rozhodnutí je závazné i pro soutěže řízené KVS či OVS.
 
Praha, 10.03.2020
 
Mgr. Marek PAKOSTA, v.r. Ing. Milan LABAŠTA, v.r.
Předseda ČVS Generální sekretář ČVS