ČVS, ČESKÝ VOLEJBAL

Informace pro rodiče

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu (dále jen „Správce“)

 

Volejbal Tábor, z.s.

 

je tento povinen na základě § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje údaje

1 jméno a příjmení

2 datum narození

3 adresu místa pobytu

4 u cizince adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádostí o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

-       příslušnému sportovnímu Svazu,

-       příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,

-       Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov (dále jen ČUS),

-       Příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

-       vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

-       identifikace na soutěžích,

-       žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje

1 fotografie

2 videa

3 zvukové záznamy

4 sportovní výsledky

Za účelem

-       marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

-       prezentace na webu,

-       prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

-       prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1 telefonní číslo,

2 e-mail,   

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

-       příslušnému sportovnímu Svazu,

-       příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

-       výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

-       mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

-       požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

-       na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

-       na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,

-       na přenositelnost zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

-       podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V __________________ dne ______________

 

                                                                   ____________________________________________________

                                                                    Jméno a Příjmení                            PODPIS

                                                                                                        (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

----------------------------------------------------------------------------------
Zdravotní způsobilost hráček a hráčů

     Vážení rodiče,
na základě zákona č. 373/2011 Sb., a Vyhlášky č. 391/2013 Sb., vydané MZ ČR, Vás tímto žádáme, abyste své dítě nechali vyšetřit u svého dětského lékaře, popř. obvodního, nebo u MUDr. Kolomazníkové – Nemocnice Tábor, ambulance rehabilitace – objednání v 1. patře, ordinuje ÚT a ST. 
Pro děti sportující v našem klubu stačí dle ceníku MUDr Kolomazníkové „Sportovní vyšetření zátěžové ergometir W170 (důvod sport, apod.)“ – cena 650,- Kč. V tomto případě je u vyšetření dětí do 15 let účast rodiče nutná, s sebou sportovní obuv a ručník.
V příloze najdete veškeré informace včetně „Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“, kterou si necháte potvrdit u příslušného lékaře a přinesete svému trenérovi, a to nejpozději do 28.02.2018!!!

Vedení klubu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLEJBALOVÉ DESATERO DĚTÍ PRO RODIČE A FANOUŠKY


1/ FANDĚTE  A POVZBUZUJTE.

2/ BAVTE SE S NÁMI, VOLEJBAL JE HRA, NE VÁLKA.

3/ OCEŇUJTE NAŠE DOVEDNOSTI, ALE HLAVNĚ SNAHU.

4/ NENADÁVEJTE A NERAĎTE NÁM KŘIKEM, CO MÁME NA HŘIŠTI DĚLAT. RADÍ NÁM TRENÉR.

5/ POMÁHEJTE NÁM, ABYCHOM SE ZLEPŠOVALY.

6/ RESPEKTUJTE NAŠE SOUPEŘE A JEJICH FANOUŠKY.

7/ HLAVNÍ CÍL NENÍ VÍTĚZSTVÍ, ALE RADOST ZE HRY.

8/ ZATLESKEJTE I SOUPĚŘI, KTERÝ SE SNAŽIL A HRÁL FAIR PLAY.

9/ NENADÁVEJE ROZHODČÍMU, KDYŽ UDĚLAL CHYBU. I ON NÁM POMÁHÁ RŮST.

10/ NECHTĚJTE VÝHRU ZA KAŽDOU CENU, V ŽIVOTĚ JDE O VÍC NEŽ O VOLEJBAL. • 13

  KP Mladší žákyňky 6-ky

  duben 2018, autor Přemysl Oulík

  Krajský přebor mladších žaček cinknul BRONZEM 8. 4. 2018 Poslední kolo Krajského přeboru mladších žaček a žáků v šestkovém volejbale, při účasti deseti družstev, odehrála ...

 • 30

  Mladší žákyňky - Česká Třebová

  březen 2018, autor Přemysl Oulík

  Velikonoční turnaj v České Třebové O Velikonočním víkendu 30. 3. – 1. 4., se družstvo táborských Mladších žaček, zúčastnilo volejbalového turnaje „O ...

Zobrazit všechny aktuality >>

Kalendář akcí na Duben 2018

PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Zobrazit kompletní přehledy >>