INFORMACE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Výše členských příspěvků za sezónu 2020/21 byla stanovena takto:

Přípravka - 950,- Kč

Ostatní kategorie - 2000,- Kč

 

Výše členských příspěvků na sezónu 2021/22 je následující:

Přípravka - 2700,- Kč

Ostatní kategorie - 5700,- Kč